Babītes novads, Babītes un Salas pagasti

Platība 30 km², 7. lielākais pēc virsmas laukuma. Vidējais dziļums ap 1 metru, atkarībā no valdošajiem vējiem. Slavenākais pie Rīgas līdaku ezers, kurā mēdz iepeldēt arī diži asari. 30 zivjusiles kā arī laivas un motori, pieejami atpūtas bāzē „Vecupenieki”. Mērķa zivju sugas – līdaka, asaris. Darbojas zonu liegums pēc laika, vairāk: https://www.facebook.com/vecupenieki/