Konkurss „atlaid mammu!” 4. sezona.

NOLIKUMS

Rīgā, 2019. gada aprīlī

 1. Konkursu „atlaid mammu!” organizē biedrība „Atlaid mammu”, VAS „Latvijas Valsts meži” un partneri sadarbības ezeros.
 2. Konkursa mērķi:
 • Aktualizēt ētiskas makšķerēšanas principus un izglītot auditoriju par „ķer un atlaid” principa ievērošanas ietekmi uz plēsīgo zivju populāciju un izglītot par „selektīvām medībām” jeb kādu zivi paturēt?
 • veidot Goda Makšķernieku kopienu,
 • veidot noķerto uz atlaisto zivju datubāzi,
 • informēt auditoriju par noķertajiem un atlaistajiem lomiem, ķeršanas metodēm un veiksmīgākajiem makšķerniekiem,
 • noskaidrot katra mēneša un sezonas lielākās noķertās un atlaistās zivis, lielākos kopgarumus un apbalvot pieteikumu iesūtītājus,
 • popularizēt akcijas ūdenstilpes.
 1. Konkursa norise
 • No 2019. gada 1. maija līdz 30. novembrim.
 • LVM Kaņiera ezers (42 zivjusiles), Lielauces ezers (15 zs.), Tērvetes ūdenskrātuve (15 zs.), Gulbju ezers (15 zs.), Babītes ezera „Vecupenieku” atpūtas bāze (30 zs.), Burtnieku ezers: „Ezerupes” (7 zs.), „Saulītes”(7 zs.), „Bauņi” (7 zs.), „Seda” (3 zs.), „Asari” (7 zs.), „Vidzemes laivas” (7 zs.), „Ezerpriedes” (7 zs.), Alūksnes ezers – atpūtas bāze „Jaunsētas” (15 zs.), Pilssala (15 zs.), Sedas dīķi (3 zs.), Kālezers (6 zs.), Usmas ezers „Bukdangas” (5 zs.), Engures ezers „Pīlēni” (4 zs.), Opsas ezers (2 zs.)
 1. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens interesents, kurš likumīgi makšķerē 3. punktā minētajos ezeros.

 1. Prasības:
 • Laivā līdz jāņem „atlaid mammu!” oficiālā zivju mērīšanas sile,
 • līdz jābūt pilnam un atbilstošam atlaišanas rīku komplektam: zivju uztveramajam tīklam, mutes atpletējam, stangām āķa atbrīvošanai un stangām āķa pārkniebšanai,
 • līdz jābūt viedtālrunim vai digitālajam fotoaparātam vai cita veida kamerai,
 • jāseko izstrādātajām vadlīnijām „atlaid mammu!” Goda Makšķernieka ieteikumi,
 • jānoskaidro precīzs zivs garums centimetros. Jāuzrāda nepārprotams un estētisks foto attēls, kurā redzams pilns zivs augums.
 1. Pieteikuma kārtība:
 • Laukus neizlaižot, jāaizpilda pieteikuma anketa, kas atrodama www.atlaidmammu.lv
 • Fotoattēlā jābūt saskatāmām siles garuma atzīmēm, zivs purngalam jābūt novietotam uz „0”atzīmes, silei jābūt tīrai. Zivi vienmēr guldīt uz labā sāna!
 • jāpievieno foto vai video, kas apliecina, ka pieteikuma attēlā redzamā zivs tiek atlaista,
 • Konkursā ikviens var iesniegt vairākus dažādu zivju pieteikumus no dažādiem LVM ezeriem,
 • pieteikums jāiesniedz vismaz 7 dienu laikā pēc zivs noķeršanas un atlaišanas un ne vēlāk par mēneša pēdējo dienu.
 1. Balvu fonds un žūrija

Par pareizi noformētu un iesnigtu noķertas un atlaistas zivs pieteikumu, makšķernieks saņems „atlaid mammu!” Goda Makšķernieka nozīmi:

 • Bronza – noķerta un atlaista līdaka no 70cm – 85cm, zandarts no 60 cm līdz 70 cm
 • Sudrabs – noķerta un atlaista līdaka no 85cm – 100cm, asaris 36cm – 40cm un zandarts no 70 cm līdz 80 cm
 • Zelts – noķerta un atlaista līdaka 100 cm+, zandarts 80 cm+ asaris 40cm +.
 • „Metra klubiņš” – pārsteigums biedriem ar īpašiem sasniegumiem – 5 noķertām un atlaistām virs 1 metra līdakām sezonas ietvaros

Katrs dalībnieks drīkst pretendēt uz 1 nozīmi no katra nomināla jeb 1 pilnu nozīmju komplektu.

Ja esi jau saņēmis GM nozīmi attiecīgajā nominālā, turpini iesūtīt savus pieteikumus, bet, aizpildot anketu, atzīmē, ka GM nozīme tev jau ir. Ja nozīmi neesi saņēmis atzīmē, ka vēlies saņemt.

Mēneša balvas:

 • par vienu visu konkursa ūdenstilpju vienu garāko līdaku, sākot no 70 cm
 • par vienu visu konkursa ūdenstilpju vienu garāko asari, sākot no 36 cm
 • par vienu visu konkursa ūdenstilpju vienu garāko zandartu sākot no 60 cm (izņemot maijā)
 • par visu konkursa ūdenstilpju 3 lielākajiem līdaku kopgarumiem – trīs lielāko zivju (no 70cm) centimetru summa viena kalendārā mēneša ietvaros no viena konkursanta
 • par visu konkursa ūdenstilpju 2 lielākajiem (no 36cm) asaru kopgarumiem – trīs lielāko zivju centimetru summa viena kalendārā mēneša ietvaros no viena konkursanta

Gada balvas:

 • par visu konkursa ūdenstilpju sezonas 5 garākajām (no 70cm) noķertajām un atlaistām līdakām
 • par visu konkursa ūdenstilpju sezonas 3 garākajiem (no 36cm) asariem
 • par visu konkursa ūdenstilpju sezonas 2 garākajiem (no 60 cm) zandartiem
 • par visu konkursa ūdenstilpju sezonas 3 lielākajiem trīs līdaku kopgarumiem (no 70cm) no viena konkursanta
 • par visu konkursa ūdenstilpju sezonas 3 lielākajiem asaru (no 36cm) kopgarumiem
 • par visu konkursa ūdenstilpju sezonas 2 lielākajiem zandartu (no 60 cm) kopgarumiem

Žūrijas sastāvs:

Māris Olte, Kristaps Didže, Māris Lietuvietis, Salvis Buls, Matīss Ābiķis. Ir tiesīga lemt par jebkuru strīdus gadījumu.

 1. Strīdus gadījumi:
 • Visus gadījums izskata žūrija,
 • ja uz vienu balvu pretendēs 2 vai vairāk pieteikumi ar vienāda garuma zivīm, uzvarēs tas makšķernieks, kurš konkursam būs pieteicis otru lielāko zivi,
 • kur tas nebūs iespējams, organizatori sagādās papildus balvu.
 1. Informācijas publicēšana

Konkursa organizatori patur tiesības iesūtītos vizuālos materiālus izstādīt publiskai apskatei internetā, presē un televīzijā.

Visi oficiālie paziņojumi www.atlaidmammu.lv, www.mammadaba.lv un sociālajos tīklos.