Dati par pieteicēju

Dati par pieteikumu

Dati par zivīm

Svēršanas iespēja paredzēta tikai lietpratējiem. Zivi svērt tikai uztveramajā tīklā vai speciālā svēršanas maisā; nekādā gadījumā nesvērt aizāķētu aiz žaunu vāka vai mutes

Vispārīgā informācija

Piekrītu, ka dati tiek izmantoti saudzīgas copes popularizēšanai!